Gevraagd: gastzangers voor kerstproject mannenkoor.

Voor zijn traditionele adventsconcert bereidt het koor de uitvoering voor van het Kerstoratorium "Een Nieuw Begin" (2002) van Johan Bredewout.
Hiervoor heeft het koor een project in het leven geroepen. Dat betekent dat gastzangers uitdrukkelijk uitgenodigd worden het koor te komen versterken.

Johan Bredewout heeft zijn Kerstoratorium, uit te voeren door koor, orkest en solist gebaseerd op Bijbelteksten uit o.a. Lucas en Jesaja.
Naast nieuw gecomponeerde muziek heeft hij ook gebruik gemaakt van bestaande koraalmelodieën. Het project loopt uit op de uitvoering op het adventsconcert, vrijdag 15 december 2017 in de Pauluskerk in Beilen.


Op donderdag 18 mei en 7 september 2017 zijn er open repetities in het Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 in Beilen.


Wie voelt zich aangesproken en wil op deze manier kennis maken met dit mooie muziekstuk en met het Christelijk Mannenkoor Beilen?


Van gastzangers wordt verwacht dat zij in ieder geval vanaf begin oktober 2017 tot aan de uitvoering minimaal 8 repetities bijwonen om mee te kunnen zingen tijdens het genoemde concert. Gastzangers betalen alleen een kleine eigen bijdrage voor de koorpartituur. Verder is deelname vrijblijvend.


Aanmelden kan tijdens onze reguliere repetities op donderdagavond in het Wilhelmina Zalencentrum of via een e-mail info@christelijkmannenkoorbeilen.nl.